منوی نوشیدنی گرم و نوشیدنی سرد

قهوه ترک200000تومان
قهوه ترک با شیر25000تومان
کافی 20000تومان
شیر کافی25000تومان
شیر کاکائو25000تومان
هات چاکلت38تومان
هات چاکلت نوتلا58000تومان
وایت چاکلت38000تومان
هات پسه زغفرانویژه58000تومان
چای ماسالا38000تومان
شیر پسته58000تومان
شیر موز مغزدار48000تومان
انبه50000تومان
شیر انبه50000تومان
انار32000تومان
کیوی35000تومان
شیر موز26000تومان
آناناس45000تومان
پرتغال40000تومان
شاتوت32000تومان
هویج20000تومان
هندوانه20000تومان
توت فرنگی40000تومان
گریپ فرود32000تومان
طالبی20000تومان

آب میوه میکس

کیوی توت فرنگی34000تومان
پرتقال توت فرنگی40000تومان
آناناس توت فرنگی43000تومان
شاتوت توت فرنگی36000تومان
شیرانبه توت فرنگی45000تومان
شیر موز توت فرنگی34000تومان
هدوانه توت فرنگی30000تومان
کیوی پرتقال30000تومان
آناناس پرتقال43000تومان
انار پرتقال45000تومان
شاتوت پرتقال32000تومان
هویج پرتقال30000تومان
آناناس پرتقال40000تومان
مرکبات32000تومان
آناناس کیوی34000تومان
انبه پرتقال45000تومان
انبه گریپ فروت42000تومان
آناناس انبه48000تومان
آناناس هندوانه33000تومان
شیر انبه شاتوت42000تومان
شیر موز انبه38000تومان
شیر موز هویج24000تومان
شیر موز طالبی24000تومان
شیرموز آناناس36000تومان
شاتوت هندوانه26000تومان
هندوانه لیموترش30000تومان

آبمیوه بستنی

شیر موز بستنی30000تومان
شیر انبه بستنی50000تومان
پرتغال بستنی40000تومان
هویج بستنی25000تومان
هندوانه بستنی25000تومان
شاتوت بستنی35000تومان
انبه بستنی50000تومان
آناناس بستنی48000تومان
اناربستنی35000تومان
طالبی بستنی25000تومان
کیوی بستنی35000تومان
توت فرنگی بستنی40000تومان

آبمیوه لیتری

هویج50000تومان
طالبی50000تومان
هندوانه50000تومان
شیرموز65000تومان
شاتوت80000تومان
انار80000تومان
پرتقال100000تومان
آناناس110000تومان
توت فرنگی100000تومان
آب انبه125000تومان
شیرانبه125000تومان

شیک و کیک روز

COFFEE38000تومان
O R E O 48000تومان
PEANUT48000تومان
NUTELLA48000تومان
LOTUS58000تومان
کیک شکلاتی
چیز کیک نوتلا